Skip to content Skip to footer
App

Deze app motiveert je om een gezond en regelmatig slaappatroon op te bouwen. Deze is ingezet in het kader van een wetenschappelijk onderzoek door Ugent met middelbare school studenten als doelpubliek.

Klant:Universiteit GentJaar:2020Freelancer:Jeroen Bernaerts

De app is beschikbaar voor iPhone en Android smartphones. De app kan echter enkel gebruikt worden door leerlingen die via hun school een toegangscode hebben ontvangen.

Sleep Rocket is beschikbaar voor scholen die hun leerlingen wensen te sensibiliseren om een beter slaappatroon aan te nemen. De app moet hierbij helpen. De app is in de eerste testfase ingezet door Universiteit Gent bij de middelbare school HTISA in Gent. Dit in het kader van een groter onderzoeksproject met nog andere initiatieven.

Wat doet de app?

Hoe kan je jongeren aanzetten om minstens 8 uur te slapen? Na enkele brainstormsessies (waarbij we de leerlingen betrokken hebben) hebben we besloten om de leerlingen via de app een logboek te laten bijhouden. De leerling zou het tijdstip wanneer die gaat slapen en wanneer die opstaat registreren. Het is de bedoeling dat de leerling geleidelijk aan een beter slaappatroon aanneemt.

Zo’n logboek bijhouden is echter alles behalve leuk voor een student tussen de 13 en 18 jaar oud. We zijn op zoek gegaan naar manieren om de app leuk te maken en de leerlingen te motiveren om de app effectief te gebruiken. De oplossing vonden we bij gamification. We hebben elementen toegevoegd die de app omvormt tot een game. Daarbij hoort ook een competitie om tegen je mede-leerlingen te strijden.

We introduceren XP punten, virtuele punten die in allerlei games terug te vinden zijn zoals het enorm populaire spel Fortnite. De leerlingen kunnen XP punten op verschillende manieren verdienen: door hun eigen ingestelde slaapdoel te bereiken, door het aanbevolen aantal uren te slapen, door elke dag hun nachtrust te registreren, door steeds beter en beter te slapen, …

Deze XP punten koppelen we aan beloningen. Leerlingen kunnen hun XP punten omruilen op school. De deelnemende school kan hiervoor zelf een invulling voorzien. Door deze XP punten te koppelen met tastbare beloningen trachten we de leerlingen extra te motiveren. Het globale scorebord geeft het gemiddelde aantal punten weer per klas. Leerlingen van dezelfde klas kunnen elkaar dus motiveren om de app goed te gebruiken en zo met hun klas tot bovenaan het scorebord te klimmen.

De nachtrust registreren

Hoe kan je er voor zorgen dat de leerlingen op een eenvoudige manier hun nachtrust kunnen registreren? Het moet bovendien ook cheat-proof zijn. We willen zoveel mogelijk vermijden dat leerlingen het systeem omzeilen om zo onterecht meer XP punten te krijgen.

Hiervoor introduceren we de slaapmodus. Deze modus dient geactiveerd te worden in de avond voor het slapen gaan, zo wordt het begin-tijdsstip geregistreerd. Deze modus mag pas afgesloten worden wanneer de leerling opstaat. Wanneer de slaapmodus afgesloten wordt zal het eind-tijdsstip geregistreerd worden en kan de leerling de geregistreerde nacht opslaan. Wanneer de smartphone toch gebruikt wordt na het starten van de slaapsessie dan zal de slaapmodus afgesloten worden. De leerling was immers niet meer aan het slapen. We gaan er dus van uit dat wanneer een leerling gedurende de nacht de slaapmodus voor enkele uren activeert en zijn/haar smartphone niet gebruikt, dat die op dat moment aan het slapen was.

Wat als de leerling stiekem niet slaapt wanneer die de slaapmodus heeft geactiveerd? Dat is inderdaad perfect mogelijk. Op voorwaarde dat die leerling zijn smartphone gedurende die periode niet gebruikt. Aangezien jongeren zeer frequent hun smartphone bekijken en de smartphone één van de voornaamste redenen is waarom studenten geen goeie nachtrust hebben gaan we er van uit dat de leerling slaapt. Het niet gebruiken van de smartphone gedurende 8 uur zou op zich ook een prestatie zijn.

Statistieken & Feed

Doordat we een logboek bijhouden van de nachtrust kunnen we hiervan ook enkele statistieken weergeven in de app. Hierdoor kunnen de leerlingen hun eigen progressie bekijken.

Daarnaast hebben we ook een feed ingebouwd. Hierop kan een leerling de activiteit zien van alle leerlingen in zijn/haar klas. Je kan bekijken hoeveel punten je vrienden afgelopen nacht hebben verdient en of iemand speciale bonussen heeft gekregen. We tonen uiteraard enkel de activiteiten die de medeleerlingen kunnen motiveren.